Soal Semester Ganjil Ulangan Sejarah Kelas XI IPS SMA Tahun Pelajaran 2015 – 2016

Soal Semester Ganjil Ulangan Sejarah Kelas XI IPS SMA Tahun Pelajaran 2015 – 2016 – Berikut ini contoh soal semester ganjil ulangan semester mata pelajaran Sejarah Kelas XI IPS Untuk SMA/MA tahun pelajaran 2015 – 2016. Simaklah.
Pilihan Ganda
Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar!
1. Masuknya Hindu-Buddha di Indonesia dilakukan oleh para pendeta. Pendapat ini berasal dari hipotesis ....
 • a. Brahmana
 • b. Sudra
 • c. Ksatria
 • d. Arus Balik
 • e. Waisya
2. Menurut teori arus balik, bangsa Indonesia belajar agama Hindu-Buddha dilakukan di  .
 • a. Cina
 • b, India dan Indonesia
 • c. India
 • d.Arab
 • e. Indonesia
3. Arjunawiwaha merupakan sebuah hasil karya pada  aman Hindu-Buddha yang dikarang oleh  .
 • a. Mpu Tantular
 • b. Mpu Panuluh
 • c. Mpu Kanwa
 • d. Mpu Prapanca
 • e. Sutasoma
4. Cerita tentang kehidupan kerajaan Majapahit terdapat dalam kitab ....
 • a. Arjunawiwaha
 • b. Bharatayudha
 • c. Pararaton
 • d. Lubdhaka
 • e. Negarakertagama
5. Bukti yang menunjukkan bahwa Kerajaan Kutai merupakan kerajaan Hindu, yaitu ....
 • a. rajanya bernama Kudungga
 • b. prasastinya berbahasa Sanskerta
 • c. prasastinya berhuruf Pallawa
 • d. terdapat istilah Waprakeswara
 • e. Mulawarman nama orang India
6. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan yang memperhatikan pendidikan dan membangun hubungan dengan India. Hal ini dibuktikan dalam salah satu prasasti, yaitu ....
 • a. Kota kapur
 • b. Kedukan Bukit
 • c. Talangtuo
 • d. Nalanda
 • e. Ligor
7. Kerajaan Mataram Kuno direbut dari Dinasti Sanjaya oleh Dinasti Syailendra yaitu perebutan kekuasaan kerajaan yang dilakukan oleh ....
 • a. Rakai Pikatan
 • b. Rakai Kayuwangi
 • c. Rakai Panangkaran
 • d. Rakai Dyah Balitung
 • e. Rakai Garung
8. Kerajaan Majapahit mengalami puncak kejayaannya pada masa Raja ....
 • a. Raden Wijaya
 • b. Hayamwuruk
 • c. Tribhuanatunggadewi
 • d. Wikramawardhana
 • e. Jayanegara
9. Bukti yang menunjukkan bahwa agama Islam datang ke Indonesia berasal dari Gujarat India, ialah 
 • a. bentuk batu nisan Sultan Malik al-Saleh
 • b. adanya orang-orang Ta Shih di Kerajaan Kalingga
 • c. adanya upacara bulan Asyura
 • d. kerajaan-kerajaan Islam terletak di pantai.
 • e. huruf Arab banyak digunakan di Indonesia
10. Islamisasi di Indonesia pada umumnya dilaksanakan melalui proses perdagangan. Hal ini dibuktikan dengan  .
 • a. banyaknya para pedagang Islam yang datang ke Indonesia
 • b. kebudayaan-kebudayaan Islam bercampur dengan tradisi lokal
 • c. bentuk makam memiliki kesamaan dengan di India
 • d. agama Hindu mengalami kemunduran
 • e. letak kerajaan Islam banyak yang di tepi pantai
11. Adanya pesantren yang banyak bertebaran di Indonesia menunjukkan bukti bahwa islamisasi dilakukan pula melalui jalur ....
 • a. perkawinan
 • b. kebudayaan
 • c. kesenian
 • d. pendidikan
 • e. perdagangan
12. Nama wali yang mengajarkan ajaran Mo Limo, yaitu ....
 • a. Sunan Kudus
 • b. Sunan Kalijaga
 • c. Sunan Derajat
 • d. Sunan Gunungjati
 • e. Sunan Ampel
13. Walisongo yang menjadi raja di Cirebon, yaitu ....
 • a. Sunan Bonang
 • b. Sunan Derajat
 • c. Sunan Gunungjati
 • d. Sunan Kalijaga
 • e. Sunan Muria
14. Kerajaan Islam yang pertama di Indonesia, ialah  .
 • a. Aceh
 • b. Samudera Pasai
 • c.  Malaka
 • d. Demak
 • e. Banten
15. Pendiri Kerajaan Malaka ialah
 • a. Parameswara
 • b. Sultan Malikul Saleh
 • c. Sultan Ali Mughayat Syah
 • d. Raden fatah
 • e. Sultan Iskandar Muda
16. Kerajaan Aceh mengalami puncak kejayaan pada masa Raja  .
 • a. Sultan Ali Mughayat Syah
 • b. Sultan Iskandar Muda
 • c. Sultan Hasanudin.
 • d. Sultan Malikul Saleh
 • e. Sultan Haji
17. Kerajaan Islam yang pertama kali berdiri di pulau Jawa ialah Kerajaan
 • a. Demak
 • b. Pajang
 • c. Banten
 • d. Mataram
 • e. Cirebon
18. Berikut ini ialah kerajaan-kerajaan Islam yang terdapat di Maluku, kecuali
 • a. Ternate
 • b. Luwu
 • c. Tidore
 • d. Jailolo
 • e. Bacan
19. Percampuran dua kepercayaan yang berbeda, disebut  .
 • a. Sinkretisme
 • b. Nasionalisme
 • c. Akulturasi
 • d. Mobilisasi
 • e. Enkulturasi
20. Berikut ini adalah contoh perayaan yang menunjukkan adanya percampuran antara unsur tradisi Islam dengan tradisi lokal, yaitu  ..
 • a. Hari Raya Idul Fitri
 • b. Ziarah Kubur
 • c. Hari Raya Idul Adha
 • d. Hari Raya Asyuro
 • e. Sekaten
Soal Uraian
Jawablah pertanyaan di bawah ini secara singkat dan jelas!
 1. Uraikanlah kekuatan dan kelemahan teori-teori tentang masuknya pengaruh India di Indonesia!
 2. Uraikanlah empat teori tentang masuknya Islam ke Indonesia!
 3. Bagaimana proses lahirnya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia dalam kaitan jalur perdagangan?
 4. Berikanlah lima contoh tradisi yang menunjukkan perpaduan antara unsur lokal, Hindu Buddha dan Islam!
 5. Buatlah tiga contoh bentuk akulturasi budaya di Indonesia antara budaya asli dengan budaya Hindu-Buddha!
 6. Jelaskan pengaruh masuknya agama Hindu-Buddha terhadap perkembangan politik dan pemerintahan di Indonesia!
 7. Buatlah deskripsi singkat yang menjelaskan kondisi sosial-budaya masyarakat Indonesia sebelum masuknya pengaruh agama Islam di Indonesia!
 8. Buatlah analisis hubungan proses masuknya agama Islam di Indonesia dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam yang terletak di pesisir pantai!
 9. Sebutkan beberapa bentuk sinkretisme antara budaya Hindu-Buddha dengan budaya Islam yang berkaitan dengan fase-fase perkembangan kehidupan manusia!\
 10. Jelaskan perkembangan pendidikan yang terjadi pada masa munculnya pengaruh Islam di Indonesia![gs]