Soal Soal Ujian Akhir Sekolah Sejarah Materi Kelas XI Semester Ganjil

Soal Soal Ujian Akhir Sekolah Sejarah Materi Kelas XI Semester Ganjil – Berikut ini Contoh soal soal ujian akhir Sekolah atau UAS Mata Pelajaran Sejarah, Materi Kelas XI Semester ganjil simaklah:
Soal Soal Ujian Akhir Sekolah
1. Masuknya Hindu-Buddha di Indonesia dilakukan oleh para pendeta. Pendapat ini berasal dari hipotesis ....
 • a. Brahmana
 • b. Sudra
 • c. Ksatria
 • d. Arus Balik
 • e. Waisya
2. Menurut teori arus balik, bangsa Indonesia belajar agama Hindu-Buddha dilakukan di .
 • a. Cina
 • b. India dan Indonesia
 • c. India
 • d. Arab
 • e. Indonesia
3. Arjunawiwaha merupakan sebuah hasil karya pada aman Hindu-Buddha yang dikarang oleh .
 • a. Mpu Tantular
 • b. Mpu Panuluh
 • c. Mpu Kanwa
 • d. Mpu Prapanca
 • e. Sutasoma
4. Cerita tentang kehidupan kerajaan Majapahit terdapat dalam kitab ....
 • a. Arjunawiwaha
 • b. Bharatayudha
 • c. Pararaton
 • d. Lubdhaka
 • e. Negarakertagama
5. Bukti yang menunjukkan bahwa Kerajaan Kutai merupakan kerajaan Hindu, yaitu ....
 • a. rajanya bernama Kudungga
 • b. prasastinya berbahasa Sanskerta
 • c. prasastinya berhuruf Pallawa
 • d. terdapat istilah Waprakeswara
 • e. Mulawarman nama orang India
6. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan yang memperhatikan pendidikan dan membangun hubungan dengan India. Hal ini dibuktikan dalam salah satu prasasti, yaitu ....
 • a. Kota kapur
 • b. Kedukan Bukit
 • c. Talangtuo
 • d. Nalanda
 • e. Ligor
7. Kerajaan Mataram Kuno direbut dari Dinasti Sanjaya oleh Dinasti Syailendra yaitu perebutan kekuasaan kerajaan yang dilakukan oleh ....
 • a. Rakai Pikatan
 • b. Rakai Kayuwangi
 • c. Rakai Panangkaran
 • d. Rakai Dyah Balitung
 • e. Rakai Garung
8. Kerajaan Majapahit mengalami puncak kejayaannya pada masa Raja ....
 • a. Raden Wijaya
 • b. Hayamwuruk
 • c. Tribhuanatunggadewi
 • d. Wikramawardhana
 • e. Jayanegara
9. Bukti yang menunjukkan bahwa agama Islam datang ke Indonesia berasal dari Gujarat India, ialah .
 • a. bentuk batu nisan Sultan Malik al-Saleh
 • b. adanya orang-orang Ta Shih di Kerajaan Kalingga
 • c. adanya upacara bulan Asyura
 • d. kerajaan-kerajaan Islam terletak di pantai.
 • e. huruf Arab banyak digunakan di Indonesia
10. Islamisasi di Indonesia pada umumnya dilaksanakan melalui proses perdagangan. Hal ini dibuktikan dengan .
 • a. banyaknya para pedagang Islam yang datang ke Indonesia
 • b. kebudayaan-kebudayaan Islam bercampur dengan tradisi lokal
 • c. bentuk makam memiliki kesamaan dengan di India
 • d. agama Hindu mengalami kemunduran
 • e. letak kerajaan Islam banyak yang di tepi pantai
11. Adanya pesantren yang banyak bertebaran di Indonesia menunjukkan bukti bahwa islamisasi dilakukan pula melalui jalur ....
 • a. perkawinan
 • b. kebudayaan
 • c. kesenian
 • d. pendidikan
 • e. perdagangan
12. Nama wali yang mengajarkan ajaran Mo Limo, yaitu ....
 • a. Sunan Kudus
 • b. Sunan Kalijaga
 • c. Sunan Derajat
 • d. Sunan Gunungjati
 • e. Sunan Ampel
13. Walisongo yang menjadi raja di Cirebon, yaitu ....
 • a. Sunan Bonang
 • b. Sunan Derajat
 • c. Sunan Gunungjati
 • d. Sunan Kalijaga
 • e. Sunan Muria
14. Kerajaan Islam yang pertama di Indonesia, ialah .
 • a. Aceh
 • b. Samudera Pasai
 • c. Malaka
 • d. Demak
 • e. Banten
15. Pendiri Kerajaan Malaka ialah .
 • a. Parameswara
 • b. Sultan Malikul Saleh
 • c. Sultan Ali Mughayat Syah
 • d. Raden fatah
 • e. Sultan Iskandar Muda
16. Kerajaan Aceh mengalami puncak kejayaan pada masa Raja .
 • a. Sultan Ali Mughayat Syah
 • b. Sultan Iskandar Muda
 • c. Sultan Hasanudin.
 • d. Sultan Malikul Saleh
 • e. Sultan Haji
17. Kerajaan Islam yang pertama kali berdiri di pulau Jawa ialah Kerajaan
 • a. Demak
 • b. Pajang
 • c. Banten
 • d. Mataram
 • e. Cirebon
18. Berikut ini ialah kerajaan-kerajaan Islam yang terdapat di Maluku, kecuali...
 • a. Ternate
 • b. Luwu
 • c. Tidore
 • d. Jailolo
 • e. Bacan
19. Percampuran dua kepercayaan yang berbeda, disebut .
 • a. Sinkretisme
 • b. Nasionalisme
 • c. Akulturasi
 • d. Mobilisasi
 • e. Enkulturasi
20. Berikut ini adalah contoh perayaan yang menunjukkan adanya percampuran antara unsur tradisi Islam dengan tradisi lokal, yaitu ..
 • a. Hari Raya Idul Fitri
 • b. Ziarah Kubur
 • c. Hari Raya Idul Adha
 • d. Hari Raya Asyuro
 • e. Sekaten